Special Cut

MASH Aarhus

Jersey bone-in ribeye

Bone-in Ribeye af Dansk Jerseykvæg
600 g Kr. 595,-

Udskæringen er skåret af pensioneret Jersey malkekvæg, og udmærker sig ved at være flot marmoreret og med fine fibre. Græsfodring giver kødet en dybrød farve og vidner om karakterfuld og kompleks smag. Kødet er tørmodnet i 3 uger og færdigmodnes herefter i vakuum, hvilket giver en utrolig mør og smagfuld ribeye. Anbefales: medium-Rare.

Bonus info:

Jersey-kvæget er den næstmest udbredte ko til produktion af mælk i Danmark, og blot 20% af de slagtede kvæg kommer gennem nåleøjet og kvalificerer sig til restauranter. Jersey-kødet har et lavere klimaaftryk sammenlignet med andre racer, hvilket skyldes, at Jersey er et mindre dyr end f.eks. Holstein. Da koen har været brugt til produktion af mælk, har denne udskæring samlet set et lavere miljøaftryk end kød fra dyr avlet udelukkende med slagtning for øje.

***

Bone-in Ribeye of Danish Jersey Cattle

600 g DKK 595,-

The cut, which is cut from retired Jersey dairy cattle, is distinguished by its beautiful marbling and fine fibres. Grass feeding gives the meat a deep red colour and is characterised by a complex taste. The meat is dry-aged for 3 weeks and then vacuum matured, resulting in an incredibly tender and flavourful ribeye. Recommended: medium-rare.

Bonus info:

Jersey cattle is the second most common cow for milk production in Denmark, and only 20% of the cattle slaughtered qualify for restaurants. Jersey meat has a lower carbon footprint compared to other breeds due to the smaller size of the animal compared to, for example, Holsteins. Since the cow has been used for milk production, the overall environmental footprint is lower than meat from animals raised solely for slaughter.

Hold dig opdateret!